€ 60,00 per sessie (ca. een uur).
Ook voor de intake wordt dit bedrag berekend.

Genoemd bedrag is inclusief BTW

bewustwording is
Welkom